Welcome to visit JIANGSU SHINRI HEAVY INDUSTRY SCIENCE AND TECHNOLOGY CO.,LTD. website!

About SHINRI

Tel:

0086-519-86226200

  • Add:Feng Qi Road, Wujin high tech Industrial Development Zone, Changzhou City, Jiangsu Province, No. 20
  • Fax:0086-519-88385508
    0086-519-83261312
  • Email:sales@shinri.cn
Sales network

2017年销售区域人员信息
负责区域职务姓名手机电话传真邮箱
1
数控市场部经理刘森159512237700519-688862740519-83261312liusen@shinri.cn
2江苏地区(常州)销售经理段来清138135979110519-688862740519-83261312duanlq@shinri.cn
3江苏地区(无锡)销售经理李海鸥159952565100519-688862740519-83261312liho@shinri.cn
4江苏地区(苏北)销售经理印晨光137014362380519-688862740519-83261312yincg@shinri.cn
5江苏地区(苏北、南京)销售经理陈永亮150611374180519-688862740519-83261312chenyl@shinri.cn
6江苏地区(苏州)销售经理李跃权134016655440519-688862740519-83261312liyq@shinri.cn
7浙江地区(台州)销售经理蒋剑峰13357665637
13706576437
0519-688862740519-83261312jiangjf@shinri.cn
8浙江地区(杭州)销售经理陈剑鹏133722681110519-688862740519-83261312chenjp@shinri.cn
9浙江地区(温州)、福建地区销售经理任四明136166375950519-688862740519-83261312rensm@shinri.cn
10广东地区(佛山)销售经理唐华150157980000519-688862740519-83261312tanghua@shinri.cn
11广东地区(广州)销售经理李铎138950062410519-688862740519-83261312liduo@shinri.cn
12湖南、广西地区销售经理李进荣137881266640519-688862740519-83261312lijr@shinri.cn
13重庆、云贵川地区销售经理晏兵山135083448140519-68886274
023-68719793
0519-83261312
023-68719793
yanbsh@shinri.cn
14西北地区销售经理袁生龙139911775460519-688862740519-83261312yuansl@shinri.cn
15湖北地区(武汉)销售经理臧琪139712853990519-688862740519-83261312zangqi@shinri.cn
16湖北地区(襄阳)销售经理熊道芹139722320390519-688862740519-83261312xiongdq@shinri.cn
17山东、河南地区销售经理葛威颖132108759000519-688862740519-83261312gewy@shinri.cn
18东北地区销售经理杨子源138430654830519-688862740519-83261312yangzy@shinri.cn
19安徽、江西地区销售经理毕仁江189560586060519-688862740519-83261312birj@shinri.cn
20河北、山西、北京、天津、内蒙古地区销售经理刘治国139307601220519-688862740519-83261312liuzg@shinri.cn